Μαρίνα Τασακλάκη

Αρχαιολόγος / Νομισματολόγος,
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης,
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η Μαρίνα Τασακλάκη (Διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου) είναι αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης από το 1996 και έχει λάβει μέρος σε πολλές ανασκαφικές έρευνες που καλύπτουν χρονικά όλη την περίοδο της αρχαιότητας σε θέσεις, όπως η Μαρώνεια, η Δίκαια, τα Άβδηρα, η Μολυβωτή, η Σαμοθράκη, η Αναστασιούπολη). Από το 2013 συμμετέχει στο πρόγραμμα Μολυβωτή, Θράκη Αρχαιολογικό Πρόγραμμα (ΜΤΑΡ https://scholar.princeton.edu/mtap/home) το οποίο ερευνά την πόλη των κλασικών χρόνων στη χερσόνησο της Μολυβωτής στην Αιγαιακή Θράκη μέσα στο ιστορικό, οικονομικό και πολιτιστικό πλαίσιο. Συμμετείχε επίσης σε δύο σημαντικές για την περιοχή δημοσιεύσεις που αφορούσαν τα ανασκαφικά νομίσματα των περιοχών Μαρώνειας, Μολυβωτής και Ζώνης. Συνέγραψε άρθρα που αφορούν στην κεραμική και τα νομίσματα της περιοχής.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις: