Χρύσα Καραδήμα

Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η Χρύσα Καραδήμα (Πτυχίο Ιστορικού Αρχαιολογικού-Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ) διεξήγαγε επιφανειακές και ανασκαφικές έρευνες στη Σαμοθράκη και τη Μαρώνεια, είναι υπεύθυνη για τις εργασίες αποκατάστασης-αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου της Μαρώνειας, έχει ασχοληθεί με την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης και τη διερεύνηση των ορίων της Χώρας της Μαρώνειας. Στα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η μελέτη της ελληνιστικής κεραμικής και των αμφορέων, των νομισμάτων, το εμπόριο στην αρχαιότητα, η έρευνα και η αναστήλωση των αρχαίων θεάτρων.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις: