Χρυσαφένια Παρδαλίδου

Αρχαιολόγος ΜΑ / Msc Πολιτιστικής Διαχείρισης, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου

Ασχολείται με τη μελέτη ανασκαφικού υλικού από την αρχαία Ζώνη από το 1996 έως σήμερα. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα, μεταξύ άλλων, συγκαταλέγονται η κεραμική αρχαϊκών και κλασικών χρόνων και οι οχυρώσεις, ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την πολιτιστική διαχείριση, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην πολιτιστική επικοινωνία και στη δημόσια αρχαιολογία.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις: