Χριστίνα Τερζούδη

Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΜΠΣ «Σπουδές στην Τοπική Ιστορία-Διεπιστημονικές προσεγγίσεις» του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας (ΔΠΘ). Παράλληλα, από το 2021 σπουδάζει στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η Χριστίνα Τερζούδη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΜΠΣ «Σπουδές στην Τοπική Ιστορία-Διεπιστημονικές προσεγγίσεις» του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας (ΔΠΘ), στο στάδιο εκπόνησης της εργασίας της. Παράλληλα, από το 2021 σπουδάζει στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στοχεύοντας την απόκτηση δεύτερου πτυχίου.  Από το 2017 συμμετέχει εθελοντικά σε συστηματικές ανασκαφές (π.χ. Αρχαία Τενέα, Μολυβωτή), σε προγράμματα επιφανειακής έρευνας όπως το mapfarm project, peraia project, ενώ συνδράμει και στην καταγραφή κεραμικής (π.χ. από την αρχαία Νεάπολη/Καβάλα).