Φιλοξένη Αϊτατόγλου

Αρχαιολόγος με ειδικότητα στην Προϊστορική και Κλασική Αρχαιολογία στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΑΠΘ) και του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας (ΔΠΘ). Εργασιακή εμπειρία σε ανασκαφές στη Θράκη, καταγραφή και μελέτη αρχαιολογικού υλικού, διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και στον σχεδιασμό και την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στην τρέχουσα περίοδο προετοιμασία του τόμου για την πολεοδομία της σειράς Αρχαία Ζώνη (Αλεξανδρούπολη).