Νίκος Συρρής

Μηχανικός Πληροφορικής,
MSc IT Management,
ΜSc Κλασικής Αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ),
Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Υπουργείο Πολιτισμού

Ο Νίκος Συρρής είναι Μηχανικός Πληροφορικής (Η/Υ Συστημάτων, ΑΤΕΙ Πειραιά), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σε ΙΤ Management (University of West Scotland) και στην Κλασική Αρχαιολογία (ΕΚΠΑ). Έχει δουλέψει στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας από την σύστασή της, αναπτύσσοντας το πληροφοριακό σύστημα της Αρχής και τον Ενεργειακό Χάρτη της χώρας. Σήμερα απασχολείται στο Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Έχει συμμετάσχει σε ανασκαφές ενώ στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι ο ψηφιακός πολιτισμός.