Ζωή Μιλτσακάκη

Αρχαιολόγος στο Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, κάτοχος αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.

Έχει εργαστεί ως συμβασιούχος αρχαιολόγος στην τέως ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, κατά τα έτη 1997-2007 και έχει πάρει μέρος σε ανασκαφές θέσεων διαφόρων αρχαιολογικών περιόδων καθώς και στην καταγραφή ευρημάτων από τον αρχαιολογικό χώρο της Ζώνης. Το 2011 προσλήφθηκε ως μόνιμη αρχαιολόγος στην τέως 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν κυρίως στη μελέτη υλικού ρωμαϊκής και βυζαντινής περιόδου. Από το 2018 -2019 ασχολήθηκε συστηματικά με την αποδελτίωση και δημοσιοποίηση σημαντικών αρχαιολογικών θέσεων που αποκαλύφθηκαν στην περιοχή του Έβρου κατά την κατασκευή του Δια-Αδριατικού Αγωγού φυσικού αερίου (ΤΑΡ).