Απόστολος Γαρυφαλλόπουλος

Υποψήφιος Διδάκτορας Κλασικής Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο Απόστολος Γαρυφαλλόπουλος εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με την ενίσχυση του Ιδρύματος A. Γ. Λεβέντη, στην οποία εστιάζει σε θέματα χρήσης και διακίνησης της ρωμαϊκής κεραμικής στη Μακεδονία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην εξέλιξη των κατηγοριών κεραμικής terra sigillata, την εικονογραφία, τους εμπορικούς δρόμους και την οικονομική ζωή στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, μελετά κεραμικό υλικό από θέσεις της Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις: