Αμαλία Αβραμίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα της Αμαλίας Αβραμίδου (PhD Classics, Johns Hopkins University) καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της αρχαίας ελληνικής τέχνης και αρχαιολογίας, και εστιάζουν στη μελέτη της κεραμικής και εικονογραφίας, στην αρχαία Θράκη, καθώς και σε ζητήματα διαπολιτισμικών σχέσεων στη Μεσόγειο. Στα τρέχοντα ερευνητικά πρότζεκτ της συγκαταλλέγονται, πέραν του πρόγράμματος ΕΛΙΔΕΚ, η μελέτη του υλικού από το Ιερό της Παρθένου στην αρχαία Νεάπολη (Καβάλα) και το Θέατρο στην αρχαία Θράκη, ως Getty Scholar. Ενδεικτικές δημοσιεύσεις: