Η βάση δεδομένων

Η Βάση Δεδομένων των Ευρημάτων

Η Βάση Δεδομένων των Ευρημάτων δημιουργήθηκε για το Έργο της Περαίας της Σαμοθράκης από τον Νίκο Συρρή, με τη βοήθεια άλλων μελών της ερευνητικής ομάδας, χρησιμοποιώντας το λογισμικό FileMakerPro. Η αρχική σελίδα της βάσης παρέχει τις απαραίτητες ενέργειες για την καταλογογράφηση των ευρημάτων και άλλων συναφών πληροφοριών. Το αρχικό Μενού προσφέρει πέντε επιλογές ενεργειών: Sites, Finds, Photos, Reports, και Archives (Τόποι, Ευρήματα, Φωτογραφίες, Αναφορές και Αρχεία, αντίστοιχα).

Sites: Μέσω της συγκεκριμένης διεπαφής ταξινομούνται οι πληροφορίες σύμφωνα με την περιοχή της έρευνας και τον αριθμό του κανάβου. Για παράδειγμα, αν ο χρήστης ενδιαφέρεται να εξερευνήσει ευρήματα από την Περιοχή 1 (Πετρώτα – Εξοχή), μπορείτε να επιλέξει το πεδίο «Sites» και στην συνέχεια να διαλέξει την τιμή «1000 – Πετρωτά – Εξοχή». Εναλλακτικά, μπορεί να διαλέξει μέσω κάθετης κύλισης των τιμών του πεδίου για να δει ποιοι κάναβοι ερευνήθηκαν στην Περιοχή 1 και στη συνέχεια να συνεχίσει στους αντίστοιχους κανάβους με τα καταγεγραμμένα ευρήματα. Οι ίδιες επιλογές είναι διαθέσιμες για τις Περιοχές 2, 3 και 4. Κάνοντας κλικ στις επιλογές «Diagnostic Finds», μεταφέρεται κανείς στη συγκεκριμένη καταχώριση καταλόγου των ευρημάτων.

Finds: Πρόκειται για τον κύριο Κατάλογο των ευρημάτων. Κάθε καταχώριση προσφέρει αναπτυσσόμενες επιλογές για αυτόματη επιλογή προκαθορισμένων τιμών, π.χ. Υλικό < Πηλός, Μέταλλο, Γυαλί, Άλλο, αλλά και προεπιλεγμένα πεδία τιμών για την επιλογή του υφάσματος. Σε αυτή τη φάση, εξακολουθούμε να επεξεργαζόμαστε το υλικό που συλλέγουμε από τα περιοχές έρευνας και ταξινομούμε τα ευρήματα, παρέχοντας βασικές πληροφορίες για το ύφασμα, τις διατηρημένες διαστάσεις, μια σύντομη περιγραφή και την ημερομηνία. Θα ακολουθήσει συστηματικότερη μελέτη της χαρακτηριστικής κεραμικής, με προσθήκη βιβλιογραφικών αναφορών και άλλων σχολίων. Αποφασίσαμε να επεξεργαστούμε το υλικό σε δύο στάδια, ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε γρήγορα έναν χρονολογικό ορίζοντα των πεδίων που ερευνήθηκαν πριν προχωρήσουμε σε μια λεπτομερή καταλογογράφηση των ευρημάτων.

Κάθε καταχώρηση/εύρημα συνοδεύεται από τουλάχιστον μία φωτογραφία.

Photos: Οι φωτογραφίες των ευρημάτων είναι επίσης διαθέσιμες μέσα από το κεντρικό Μενού επιλογών της βάσης δεδομένων.

Η επιλογή «Show List» στην καρτέλα «Finds» προσφέρει μια ολοκληρωμένη προβολή του καταλογογραφημένων αντικειμένων σε σύντομη μορφή, παρέχοντας στον χρήστη έναν εναλλακτικό τρόπο αναζήτησης των ευρημάτων ανά διαφορετικών τύπων υλικού ή ημερομηνιών εύρεσης.

Η επιλογή «Grid/Chronology» στην καρτέλα «Finds» παρουσιάζει τη συσχέτιση μεταξύ των κανάβων και της ημερομηνίας εύρεσης των ευρημάτων που συλλέγονται από κάθε πεδίο έρευνας.

Reports: Η επιλογή «Reports» από το κεντρικό Μενού παρουσιάζει μια σύνοψη των ευρημάτων, κεραμικών και άλλων, που καταγράφονται ως διαγνωστικά σε κάθε κάναβο. Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο όταν ο χρήστης χρειάζεται να δει συλλογικά τα χαρακτηριστικά ευρήματα από ένα δεδομένο κάναβο ή να δει το πλαίσιο εύρεσης ενός αντικειμένου.

Archives: Μελλοντικά, σκοπεύουμε να εισαγάγουμε σε αυτήν την ενότητα σχετικό υλικό που σχετίζεται με την έρευνα, όπως αντίστοιχα δεδομένα από την γεωχωρική βάση δεδομένων WebGIS, φωτογραφίες των πεδίων ή αντικείμενα ενδιαφέροντος που δεν συλλέχθηκαν κατά την έρευνα αλλά καταχωρήθηκαν στις φόρμες Survey123, βιβλιογραφικές αναφορές και άλλες σημειώσεις.