Λίγα λόγια για το έργο

Tο ερευνητικό πρόγραμμα Αρχαιολογικές και γεωφυσικές έρευνες στην περαία της Σαμοθράκης διεξάγεται υπό την αιγίδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου και το Εργαστήριο Γεωφυσικής–Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος, Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ), και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

Στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση της χρήσης της γης διαχρονικά, από την προϊστορία μέχρι σήμερα μέσω της εξέτασης αστικών, αγροτικών, παράκτιων και ηπειρωτικών θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους φυσικούς πόρους και τις περιβαντολλογικές ιδιαιτερότητες της περιοχής. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα επιδιώκει την ανασύνθεση της αρχαίας τοπογραφίας και η προώθηση της έρευνας και αρχαιολογίας της αιγαιακής Θράκης μέσα από τη συστηματική διερεύνηση τεσσάρων (4) θέσεων ανάμεσα στα Πετρωτά Ροδόπης και τα Δίκελλα Έβρου. Οι θέσεις αυτές εκτείνονται τόσο στο παραλιακό μέτωπο όσο και στα υψώματα της Ροδόπης, μία περιοχή η οποία μένει συχνά στη σκιά της αρχαιολογικής έρευνας μεγαλύτερων γειτονικών πόλεων, όπως η Μαρώνεια και η Ζώνη, και είναι γνωστή στη βιβλιογραφία ως σαμοθρακική περαία ή περαία της Σαμοθράκης.

Οι προς εξέταση θέσεις χαρακτηρίζονται από γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες, γεγονός που συνεπάγεται ποικιλομορφία των αποτελεσμάτων που μπορούν να εξαχθούν, τόσο μέσα από παραδοσιακές αρχαιολογικές έρευνες (επιφανειακή έρευνα, περισυλλογή υλικού) όσο και μέσω της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων γεωπληροφορικής και τηλεπισκόπησης.

Το ερευνητικό πρόγραμμα Αρχαιολογικές και γεωφυσικές έρευνες στην περαία της Σαμοθράκης (ArcGeoPerSa) χρηματοδοτείται για 36 μήνες από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)) στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: 750).

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Ερευνητική Ομάδα

Αμαλία Αβραμίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Φιλοξένη Αϊτατόγλου

Αρχαιολόγος με ειδικότητα στην Προϊστορική και Κλασική Αρχαιολογία στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

  Απόστολος Γαρυφαλλόπουλος

  Υποψήφιος Διδάκτορας Κλασικής Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  Jamieson C. Donati

  Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Εργαστήριο Γεωφυσικής–Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος, Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ)

  Χρύσα Καραδήμα

  Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

  Ζωή Μιλτσακάκη

  Αρχαιολόγος στο Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, κάτοχος αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.

   Χρυσαφένια Παρδαλίδου

   Αρχαιολόγος ΜΑ / Msc Πολιτιστικής Διαχείρισης, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου

   Απόστολος Σαρρής

   Καθηγητής της Έδρας «Σύλβια Ιωάννου» Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

   Διευθυντής Ερευνών, GeoSat ReSeArch Lab, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), Κρήτη.

   Πολυξένη Τσατσοπούλου

   Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων, MSc Α.Π.Θ στον τομέα της Κλασικής Αρχαιολογίας

    Νίκος Συρρής

    Μηχανικός Πληροφορικής,
    MSc IT Management,
    ΜSc Κλασικής Αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ),
    Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Υπουργείο Πολιτισμού

    Νίκος Παπαδόπουλος

    Ερευνητής Β΄,
    Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος,
    Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών